Atruna

PokerNews.com ir mājaslapa, kas piedāvā lasītājiem ar azartspēlēm saistītu materiālu informatīviem nolūkiem. PokerNews.com pieņem reklāmas no ar azartspēlēm saistītām vietnēm, bet pati nepārvalda nekādus interneta spēļu pakalpojumus. Informācija, ko piedāvā PokerNews.com, būtu jāizmanto tikai norādošiem nolūkiem.

PokerNews.com neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām šajā mājaslapā (ieskaitot nolaidību vai neprecīzu informāciju). PokerNews.com neuzņemas nekādu atbildību par ar azartspēlēm saistītiem zaudējumiem, kas radušies PokerNews.com klientiem, pat tad, ja tas noticis ir kļūdu rezultātā.

Viss saturs, kas atrodas šajā saitē, ir aizsargāts ar autortiesībām un nevar tikt pavairots bez PokerNews.com atļaujas. Ja ir atklāts, ka materiāls ir ticis pavairots bez PokerNews.com atļaujas, PokerNews iesūdzēs iesaistītās puses tiesā pēc visiem likumiem un taisnības. Augstāk esošā rindkopa neattiecas uz nevienu RSS fīdu, ko piedāvā PokerNews. RSS fīdus var uzstādīt bez atļaujas.

Ja tevi neapmierina kāds no nosacījumiem, tu vari pārtraukt lietot PokerNews.com.