Main Event

Informācija par spēlētājiem

Atlikuši spēlētāji 1
Dalībnieki 282
Vidējais steks 8,460,000
Kopējais čipu skaits 8,460,000
Balvu fonds €1,071,600
Main Event
Diena 5 Beidzies

Grzegorz Cichocki izkrīt 2. vietā

[user178319] • Līmenis 25: 15,000-30,000, 4,000 ante

Polijas pārstāvim nekādi nesanāca veiksmīgi uzspēlēt HU stadiju un nule viņš ir izkritis. Pēdējā partijā polis atver ar 60,000, saņem 3bet 165,000 un iet all in. Šveicietis ātri atbildēja un parādīja {A-Clubs}{9-Spades}. Polim rokās {8-Diamonds}{6-Diamonds}. Galds {5-Diamonds}{K-Spades}{A-Hearts}{10-Spades}{9-Diamonds} un Ronijs Kaisers iz EPT Tallinn Main Event čempions. Polis saņem 180,000 eiro, bet Ronijs 275,000 eiro. Apsveicam abus spēlētājus ar lielisko rezultātu.

Etiķetes: EPT Tallinn

Polim neiet

[user178319] • Līmenis 25: 15,000-30,000, 4,000 ante

Polijas spēlētājs Grzegorz Cichocki zaudēja vēl vienu banku un viņam tagad ir apmēram 1,500,000 čipu, kas nozīmē, ka Ronijam ir apmēram 7,000,000.

Etiķetes: EPT Tallinn

Vēl viena banka šveicietim

[user178319] • Līmenis 25: 15,000-30,000, 4,000 ante

Ronijs atvēra 75,000 uz saņēma call. Flops {10-Clubs}{K-Diamonds}{2-Hearts}, turns {8-Hearts}, rivers {6-Spades}. Visas ielas polijas pārstāvis spēlēja check/call. Flopā 85,000, turnā 160,000 un riverā 475,000. Kaisers parādīja {A-Spades}{A-Diamonds} un savāca banku.

Etiķetes: EPT Tallinn

Kaisers vinnē milzu banku

[user178319] • Līmenis 25: 15,000-30,000, 4,000 ante

Polis uzbruka ar 75,000 un šveicietis atbildēja. Flopā {2-Diamonds}{8-Spades}{K-Clubs}. Kaisers čeko, polis liek 85,000 un saņem reizu 175,000. Viņš padomā un liek 360,000. Ronijs vienkārši atbildēja. Turns {A-Diamonds} un Kaisers ček. Pretinieks liek 460,000, kad bankā jau ap miljonu un šveicietis atbild. River {A-Clubs} un abi nočeko. Polim kārtis bija jārāda pirmajam un viņš vienkārši tās izmet, neparādod. Ronijam kārtis nebija jārāda, bet viņš parādīja vienu un tā bija {3-}.

Etiķetes: EPT Tallinn

HU steki

[user178319] • Līmenis 25: 15,000-30,000, 4,000 ante

Esam nonākuši līdz izšķirošajai heads up cīņai. Ronijam ir apmēram 5 milnoji čipu, bet polijas spēlētājam apmēram 3,5 miljoni.

Etiķetes: EPT Tallinn

Raigo Aasmaa izkrīt 3. vietā

[user178319] • Līmenis 25: 15,000-30,000, 4,000 ante

Šī bija blainds pret blaindu cīņa. Polis no SB reizo, igaunis iet all in un saņem snap call, jo polim sarkani dūži. Pašmāju censonis atver {K-Hearts}{10-Hearts}. Flops {5-Diamonds}{Q-Diamonds}{9-Diamonds}, turns {7-Diamonds}, rivers {4-Spades} un igaunis papildina maku par 110,000 eiro. apsveicam kaimiņu!

Etiķetes: EPT Tallinn